creatief schrijven Limburg

Maatwerk: Creatief Schrijven met mensen uit kansengroepen:

Door mijn werkervaring, schrijftalent en opleiding te combineren, ben ik in de speciale positie om maatwerk aan te bieden aan organisaties die werken met mensen uit de kansengroepen. Een cursus creatief schrijven voor deze doelgroep(en) is een unieke, erkennende en vooral versterkende ervaring. Ik kijk graag samen met de opdrachtgever naar de praktische en financiële mogelijkheden van de organisatie voordat ik een cursus of workshop in elkaar timmert. Neem vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie.

creatief schrijven

Wat is creatief schrijven?

Creatief schrijven is een uitingsvorm van creativiteit en zelfexpressie net zoals dansen, schilderen en muziekmaken. Maar, terwijl leren dansen, leren schilderen of een instrument leren bespelen, ingeburgerd is bij de Vlaamse bevolking, is leren schijven veel minder evident.

Creatief leren schrijven lijkt voor velen een ingewikkelde kunst of vaardigheid om aan te leren, toch is het even haalbaar en even moeilijk (of gemakkelijk) als leren schilderen bijvoorbeeld.

Waarom kansengroepen?

Voor mensen uit kansengroepen ligt de drempel bij deze vorm van zelfexpressie zelfs hoger. Mensen/jongeren uit kansengroepen kampen vaak met een taal- en/of leerachterstand en een gebrek aan zelfvertrouwen. Toch hebben juist die mensen een belangrijk verhaal om te brengen en een onmisbare stem die we moeten laten horen.

Door een laagdrempelige, respectvolle en ‘empowerende’ aanpak, leer ik mensen hun verhaal op te schijven, laat ik hen de kracht van hun verhaal ontdekken en probeer ik te tonen dat deuren open kunnen gaan wanneer je creativiteit weet op te wekken. Die mensen ontdekken hun eigen stem, krijgen erkenning en groeien in zelfvertrouwen. Door creatief te leren schrijven overwinnen ze hun gevoel van niet kunnen.